Prinášame udržateľnosť pre blaho ľudí i prírody-Silvertree

V súčasnosti sa svetové podniky a spoločnosti krok za krokom približujú k udržateľnosti vo svojom podnikaní. Udržiavajú harmóniu vo vzťahoch medzi spoločnosťou, prírodou i ľuďmi, a tým zodpovedne vytvárajú trvalé hodnoty.

Práve preto sa aj náš tím SilverTree v súlade so silnými hodnotami vedome rozhoduje konať zodpovedne. Prijímať vhodné rozhodnutia, ktoré menia každodenný chod nášho podniku, a tak sa stále viac približovať svetu udržateľného podnikania.

Koncept pestovania vianočných stromčekov

Všetky aktivity spoločnosti SilverTree sú založené na trvalej udržateľnosti a sú schválené certifikátom “Climate Tree Certified”. Ide o koncept pestovania stromčekov, ktorý prispieva k riešeniu problémov súvisiacich so zmenou klímy, predovšetkým so zameraním na problém s emisiami oxidu uhličitého (CO2).

Koncept pestovania vyžaduje, aby sady stromčekov pozostávali z aspoň 50 % trvalých zmiešaných lesov a mali tak prirodzene vyvinutú flóru. Naše sady taktiež prispievajú k prirodzenému pohlcovaniu CO2.

Naším cieľom je udržať rovnováhu ekosystému v sadoch so stromčekmi a udržiavať pohlcovanie CO2. Z tohto dôvodu sa naša spoločnosť zaviazala viesť teoretickú a praktickú dokumentáciu, ktorá poskytuje podrobné informácie o nákupe, výsadbe a výrube vianočných stromčekov.

Sme presvedčení, že za každý vyrúbaný strom musíme zasadiť aspoň jeden nový. Takouto cieľavedomou činnosťou takisto pomáhame znižovať celkové množstvo klimatických problémov.

Okrem tohto je naším cieľom informovať verejnosť o vplyve výberu vianočných stromčekov s ohľadom na prírodu a oboznámiť ju s výhodami živého stromčeka v porovnaní s umelým stromčekom. Napríklad, emisie uhlíka uhličitého z umelého vianočného stromčeka (emisie skleníkových plynov z výroby produktu alebo z každodennej ľudskej činnosti) predstavujú podľa britskej organizácie “British Carbon Trust” 40 kg CO2, zatiaľ čo živý vianočný stromček zanecháva len 3,5 kg CO2. V našich aktivitách tiež zdôrazňujeme, že pestovanie živých vianočných stromčekov je pre prírodu prospešnejšie vďaka pohlcovaniu CO2 (smreky absorbujú v priemere 10 ton/ha ročne) a emisiám kyslíka (O2), zatiaľ čo výroba umelých vianočných stromčekov, naopak, vypúšťa CO2.

Rovnako je dôležité, aby sme sa postarali o všetky vianočné stromčeky zozbierané od zákazníkov. Niektoré stromčeky sa zodpovedne recyklujú a stávajú sa hnojivom alebo biopalivom. Ostatné, ktoré boli vypestované a zakúpené v kvetináčoch, sa presádzajú, aby tak získali druhý život, pričom až 90 % z nich sa úspešne zapustí a pokračuje v raste. Darí sa im najmä vtedy, ak boli počas celého sviatočného obdobia správne ošetrované na základe našich odporúčaní týkajúcich sa starostlivosti o stromčeky.

Produkty, ktoré zmierňujú vplyv klimatických zmien

Certifikát Climate Tree zaručuje, že ihličnany, ktoré predávame, sú udržateľné produkty s menším vplyvom na zmenu klímy.

V súlade s kritériami stanovenými certifikátom Climate Tree, ktorý zahŕňa aj požiadavku na zníženie klimatických zmien v procese prepravy výrobkov, sme urobili významné rozhodnutie v spôsobe likvidácie stromčekov. Aby sme znížili emisie CO2 produkované vozidlami a jazdili menej, no rozumne, vytvárame harmonogramy likvidácie stromčekov, na základe ktorých vyčleníme jeden deň pre jednu mestskú časť.

SilverTree je udržateľná firma

Tak ako príroda miluje zelené stromčeky, aj naša firma sa snaží čo najviac prispieť k udržateľnému pestovaniu a zodpovednej ochrane ihličnatých stromov, ktoré prinášajú vianočnú atmosféru a radosť. Práve preto sme sa aj my rozhodli vykročiť vpred spolu s ostatnými podnikmi, ktoré rozvíjajú udržateľné myšlienky. Našou túžbou je budovať vzťah medzi človekom a prírodou založený na udržateľnosti.

0
    0
    Váš košík
    Prázdny košík