Zásady ochrany osobných údajov

SEKCIA O ZÁSADE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov 

Vaša bezpečnosť osobných údajov je našou prioritou. Tu sa môžete dozvedieť, aké osobné údaje získavame, keď navštívite Silvertree.sk, a čo s týmito informáciami robíme. 

Rešpektujeme vaše súkromie, a preto nezbierame žiadne zbytočné údaje, ktoré by mali slúžiť niekomu inému, než aby zabezpečili kvalitný zážitok na webovej stránke Silvertree.sk a poskytli služby. 

Uisťujeme Vás, že všetky vaše údaje sú spracované a chránené v súlade s požiadavkami zákona Slovenskej Republiky o ochrane osobných údajov a inými predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov v Slovenskej Republike a uplatňujeme potrebné organizačné a technické opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodným alebo nezákonným odhalením, zničením, zmenou, ako aj pred nezákonným spracovaním. 

Všetky informácie sú zašifrované pri ich uchovávaní. 

Tím Silvertree.sk je oboznámený s požiadavkami ochrany osobných údajov a zabezpečuje dodržiavanie stanovených organizačných opatrení pre spracovanie údajov. Prístup k údajom je povolený len oprávneným osobám zodpovedným za technickú, obchodnú a obsahovú správu webovej stránky Silvertree.sk. 

Zásady ochrany osobných údajov

Účelom Zásad ochrany osobných údajov je poskytnúť informácie fyzickej osobe (dotknutej osobe) o účeloch, rozsahu a zabezpečení spracovania údajov, ako aj poskytnúť ďalšie informácie týkajúce sa spracovania údajov.

Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikácie a rozpoznania fyzickej osoby.

Použitie Zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Koki s.r.o. sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov, bez ohľadu na spôsob (formu), v akej fyzická osoba poskytuje svoje údaje v internetovom obchode, prostredníctvom e-mailu atď.

Kľúčové informácie

Účel spracovania osobných údajov: uzatvorenie kúpnych zmlúv na tovary a služby, doručovanie tovaru, správa platieb, plnenie záručných povinností. 

Zodpovedný subjekt: Koki s.r.o. IČO: 55 772 404 

Adresa: Vojtechovce 604, Nový Život. 

Právny základ: oprávnené záujmy Koki s.r.o.

Prenos údajov tretím stranám: neuskutočňuje sa.

Spracovanie osobných údajov a právny základ

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva na dosiahnutie účelov opísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, ako aj na plnenie oprávnenosti Koki s.r.o. (obchodná činnosť). Dodržiavanie právnych predpisov: získavanie, spracovanie, uchovávanie, atď. osobných údajov pre jednotlivcov a dodržiavanie predpisov regulujúcich ľudské práva.

Doba uchovávania údajov závisí od doby stanovenej v právnom predpise alebo doby dohodnutej v zmluve, alebo doby stanovenej Koki s.r.o. Osobné údaje sa uchovávajú len tak dlho, ako je nevyhnutné na splnenie požiadaviek stanovených v právnom predpise, pri dodržiavaní oprávnených záujmov Koki s.r.o.

Keď sú splnené podmienky a osobné údaje už nie je potrebné uchovávať, osobné údaje sa vymažú.

Na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov sa používajú špecializované a bezpečné programy: antivírusové programy (“firewally”) a iné technické postupy.

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje sa neprenášajú tretím stranám (subjektom, ktoré nie sú súčasťou EÚ a/alebo EHP).

Osobné údaje môžu byť poskytnuté partnerským organizáciám Koki s.r.o., poskytujúcim služby (prevádzkovateľom) a oprávneným právnickým a fyzickým osobám (advokátom). Prenos osobných údajov sa vykonáva bezpečne, s použitím chránených programov a technológií. Osobné údaje sa prenášajú len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných a oprávnených záujmov Koki s.r.o.

Zasielanie obchodných ponúk a reklamných materiálov

Obchodné ponuky sú zasielané príjemcom / fyzickým osobám, ktoré súhlasili s prijímaním obchodných ponúk (reklamných materiálov) od Koki s.r.o. Informácie o tom, ako sa odhlásiť od reklamných materiálov, sú uvedené v e-maile. Je tiež možné sa odhlásiť od reklamných materiálov tým, že pošlete e-mail na adresu info@silvertree.sk

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa realizuje v súlade s najaktuálnejšími právnymi predpismi (nariadenia, zákony, pravidlá).

Prístup k osobným údajom

Fyzická osoba môže pristupovať k svojim osobným údajom na základe písomnej žiadosti, v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú osobné údaje, a právnymi predpismi, ktoré upravujú prijímanie a riešenie žiadostí, zaslaním žiadosti e-mailom na adresu info@silvertree.sk. Pri podávaní žiadosti sa fyzická osoba musí identifikovať, aby Koki s.r.o. mohlo overiť, že osoba vyžaduje svoje vlastné údaje. Len v takýchto prípadoch Koki s.r.o. poskytuje osobe všetky dostupné údaje a iné informácie uvedené v právnych predpisoch.

Právo odvolať súhlas

Fyzická osoba má právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie sa vykonáva rovnakým spôsobom ako udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Fyzická osoba môže zaslať svoje odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov e-mailom na adresu info@silvertree.sk. Odvolanie neovplyvňuje spracovanie osobných údajov, ktoré boli poskytnuté pred odvolaním. Odvolanie tiež neovplyvňuje alebo nezastavuje spracovanie osobných údajov, ktoré boli poskytnuté pred odvolaním v súlade s požiadavkami právnych predpisov (nariadenia, zákony, pravidlá).

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť Koki s.r.o. má právo zmeniť podmienky Zásad ochrany osobných údajov a aktualizovať ich. O významných zmenách budeme informovať na webovej stránke alebo inými zvyčajnými spôsobmi. Po zmene Zásad ochrany osobných údajov nadobudnú nové príslušné dodatky alebo zmeny účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke alebo dňom oznámenia inými zvyčajnými spôsobmi, pokiaľ nebol stanovený iný účinný dátum.

Názvy častí v tejto sekcii by sa mali interpretovať ako uľahčujúce poskytovanie informácií.

Osoby (fyzické osoby), ktoré sú presvedčené, že ich práva týkajúce sa spracovania osobných údajov boli porušené, majú právo kontaktovať spoločnosť Koki s.r.o. alebo Úrad pre ochranu osobných údajov.

SEKCIA O SÚBOROCH COOKIES 

Webová stránka www.silvertree.sk používa súbory cookies. 

Čo sú súbory cookies? 

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa načítavajú na Váš počítač alebo mobilné zariadenie, keď navštívite webovú stránku. Po každej nasledujúcej návšteve sa tieto súbory vrátia na webovú stránku, ktorá ich rozpoznáva. Súbory cookies fungujú ako pamäť konkrétnej hlavnej stránky. Pri návšteve webovej stránky Vám umožňujú rozpoznať Vás a aktualizovať Vaše nastavenia, čím sa zjednodušuje prehliadanie webovej stránky pre používateľa. Pre ďalšie informácie o súboroch cookies, ako s nimi narábať a ako ich odstrániť, navštívte webovú stránku – www.aboutcookies.org alebo na https://moja.soza.sk/stranka/informacie-o-cookies

Ako používame súbory cookies? 

Webová stránka používa súbory cookies na to, aby si zapamätala: 

  • či bol používateľ informovaný o používaní súborov cookies; 
  • kedy sa uskutočnila posledná akcia na webovej stránke; 
  • údaje zadané do vyhľadávacieho poľa.

Google Analytics 

Webová stránka obsahuje súbory cookies programu “Google Analytics,” vytvoreného spoločnosťou “Google Inc.” Slúžia na zlepšenie kvality obsahu a jeho prispôsobenie potrebám užívateľa. Podrobnejšie informácie o podmienkach používania “Google Analytics” nájdete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/sk/.

Ako zakázať súbory cookies? 

Súbory cookies môžete buď zakázať alebo odstrániť. Ďalšie informácie o tom, ako to urobiť, nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies alebo nakonfigurovať webový prehliadač na to, aby súbory cookies neukladal. V takom prípade budete musieť manuálne nastavovať nastavenia webovej stránky pri každej návšteve, a niektoré služby alebo funkcie stránky nemusia fungovať

0
    Váš košík
    Vaša karta je prázdnaVrátiť sa do obchodu